חקלאות בגאולים

---

---

שם פרטי משפחה שם העסק תחום עיסוק נייד
אודי נחשון משק 6 גידול תות שדה ותיירות 050-4679823
אליאור סעדד גידול ענבים 050-4464475
גדעון הרשקו בעל כלביה 052-6353495
מיכל צדוק כרם צדוק גידול זיתים 052-8650924
עידן ברזלי גידול זיתים 052-3499339
ציפי עוזרי גידול תות שדה 052-6888216
רמי נחשון גידול למונים 050-5425739
שרון ראובני גידול תות שדה 054-9252440

0000

0000