תחומי פעילות

.

תחום

רכז תחום

פירוט הפעילות

נייד רכז התחום

חינוך

טל מדר

הכנה ומימוש תכניות עבודה ותקציב מתאים לקיום תנועת הנוער במושב, העצמת התנועה, תוך מתן פתרונות הולמים לבני ובנות נוער מסורתיים.

ניהול והובלה של פרויקטים בני ובנות מצווה, מתגייסים ומתגייסות.

050-6313262

תרבות וספורט

רינת יוסף 

הכנת ומימוש תכניות עבודה לקיום אירועי תרבות, חינוך והעשרה עבור קהילת מושב גאולים.

054-4908197

קשרי קהילה

אורה חריש

הכנה ומימוש תכניות עבודה לחיזוק הקשר בין הבין דורי בקרב תושבי המושב, קביעת מדיניות רווחה, אחריות לניהול מועדון הוותיקים

050-6247580

דת ומסורת ישראל

אברהם פתחי

הכנת ומימוש תכנית עבודה ותקציב לשילוב פעילות תרבות וחינוך במסגרת תכנית התרבות והחינוך הכוללת, שימור בתי הכנסת, בית המדרש והמקווה, שימור עירוב

050-5201401

איכות סביבה

ניצה שטרויך 

הכנת ומימוש תכנית עבודה ותקציב לשימור איכות סביבה, שיפור קיימות ונראות פני המושב.

050-6593909

תשתיות

יהודה יוסף

הכנת ומימוש תכנית עבודה ותקציב לפיתוח, שימור ואחזקת תשתיות ומבנה ציבור במרחב ציבורי

050-3577699

בטיחות

לילך ראיבי

הכנת ומימוש תכנית עבודה ותקציב לשיפור ושימור בטיחות במרחב הציבורי, ובטיחות בדרכים

050-6212566

ביטחון

רמי נחשון

הכנת ומימוש תכנית עבודה ותקציב לקביעת מדיניות ביטחון במושב, אחריות לביטחון שוטף בשגרה וחירום, שימור מרחבים מוגנים ציבוריים, אחריות על צוות החירום היישובי.

050-5425739

הנצחה

יריב יוסף

קביעת קריטריונים לגיוס תרומות להנצחת בני המושב ולטובת מייזמים אשר ישרתו את הקהילה הרחבה

052-3654354