נציג מושב גאולים במליאת המועצה - רוני שרפי, נייד: 050-5357639

0

שם מלא

תפקיד - וועד המושב

נייד

יריב יוסף

יו"ר וועד

052-3654354

אורה חריש

חברת וועד

050-6247580

רונן בר יואב

חבר וועד

054-5555359

לילך ראיבי 

חברת וועד

050-6212566

שרון ראובני

חבר וועד

054-9252440

ץ

.

שם מלא

תפקיד – מנהלת הועד

נייד

רונית שמחי 

מזכירת הוועד 

050-7208400

טל מדר

נאמנת נוער

ומתאמת פעולה בין ועדות המשנה

050-6313262

טל מן

מזכירת ישיבות הוועד

ויועצת משפטית של הוועד

050-6555502 

איל נחשון

אחראי ביטחון שוטף

050-7379986