פרוטוקולים של ועד מושב גאולים

פרוטוקול   1/2024  מיום 10.1.2024

פרוטוקול   8/2023  מיום 20.12.2023

פרוטוקול   7/2023  מיום 31.10.2023

פרוטוקול   6/2023  מיום 11.9.2023

פרוטוקול   5/2023  מיום 2.8.2023

פרוטוקול   4/2023  מיום 14.6.2023

פרוטוקול   3/2023  מיום 17.5.2023

פרוטוקול   2/2023  מיום 29.3.2023

פרוטוקול   1/2023  מיום 28.2.2023

פרוטוקול   8/2022  מיום 27.12.2022

פרוטוקול   7/2022  מיום 11.3.2022

פרוטוקול   6/2022  מיום 12.9.2022

פרוטוקול   5/2022  מיום 17.8.2022

פרוטוקול  4/2022  מיום 29.6.2022

פרוטוקול  3/2022  מיום 12.5.2022

פרוטוקול  2/2022  מיום 8.3.2022

פרוטוקול  1/2022  מיום 2.2.2022

פרוטוקול  9/2021  מיום 15.12.2021

נוהל הנצחה באמצעות תרומה

פרוטוקול  8/2021  מיום 13.10.2021

פרוטוקול 7/2021 מיום 3.09.2021

פרוטוקול 6/2021 מיום 28.07.2021

פרוטוקול 5/2021 מיום 17.06.2021

פרוטוקול 4/2021 מיום 5.05.2021

פרוטוקול 3/2021 מיום 24.03.2021

פרוטוקול 2/2021 מיום 17.02.2021

פרוטוקול 1/2021 מיום 6.01.2021

פרוטוקול 7/2020 מיום 11.11.2020

פרוטוקול 6/2020 מיום 9.9.2020

פרוטוקול 5/2020 מיום 28.7.2020

פרוטוקול 4/2020 מיום 17.6.2020

פרוטוקול 3/2020 מיום 26.3.2020

פרוטוקול 2/2020 מיום 4.3.2020

פרוטוקול 1/2020 מיום 22.01.2020

פרוטוקול 12/2019 מיום 12.12.2019

פרוטוקול 11/2019 מיום 13.11.2019

פרוטוקול 10/2019 מיום 26.9.2019

פרוטוקול 9/2019 מיום 13.8.2019

סיכום חציון ראשון 2019

פרוטוקול 8/2019 מיום 27.6.2019

פרוטוקול 7/2019 מיום 14.5.2019

פרוטוקול 6/2019 מיום 11.4.2019

פרוטוקול 5/2019 מיום 27.3.2019

פרוטוקול 4/2019 מיום 27.2.2019

פרוטוקול 2/2019 מיום 9.1.2019

פרוטוקול 1/2019 מיום 3.1.2019

פרוטוקול 3/2018 מיום 12.12.2018

פרוטוקול 1/2018 מיום 25.11.2018